Regulamin

REGULAMIN
ŚWIECKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
Sezon 9 – 2023/2024 rok

§1
Organizatorem Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki jest Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
Rozgrywki odbywają się pod honorowym patronatem Burmistrza Świecia – Krzysztofa
Kułakowskiego.

§2
Drużyna występująca w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki może liczyć maksymalnie
piętnastu zawodników. Maksymalna ilość zawodników wpisana do protokołu może jednak
wynosić dwunastu graczy. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek nie może być graczem zrzeszonym
jednocześnie w klubie, występującym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek
Koszykówki (od drugiej ligi w górę).

§3
Zawodnik zgłoszony do ŚALK musi posiadać stały adres zameldowania na terenie Powiatu
Świeckiego lub w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego, zobowiązany jest
potwierdzić w inny sposób stały adres zamieszkania/zameldowania. Zawodnicy poniżej 18. roku
życia muszą przedstawić zgodę opiekunów prawnych na grę w rozgrywkach.

§4
Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo rozgrywek. Startujący w lidze, dokonują tego na
własną odpowiedzialność.

§5
Warunkiem udziału w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego w terminie przewidzianym na rekrutację zespołów, akceptacja niniejszego
Regulaminu oraz opłata wpisowego wynoszącego 999 zł brutto.

§6
W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby graczy niż piętnastu w formularzu zgłoszeniowym,
drużyna nie ma prawa do zgłoszenia żadnego gracza do składu w terminie późniejszym. Każdy
zespół wyznacza kierownika drużyny, który jest osobą uprawnioną do kontaktu z organizatorami
rozgrywek.

§7
Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone do rozgrywek na liście
zgłoszeniowej.

§8
Zespoły mają obowiązek występowania na parkiecie w jednolitych koszulkach z numerami
zawodników. W przypadku nieposiadania takich strojów, celem identyfikacji każdego gracza,
zespół pod rygorem walkowera zobowiązany jest do gry w plastronach z numerami,
udostępnianych przez organizatorów rozgrywek.

§9
System rozgrywek Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki zostanie ogłoszony po zebraniu
kierowników drużyn, startujących w rozgrywkach.

§10
Mecze rozgrywane będą 4 x 8 minut z zatrzymywanym czasem przy każdej przerwie oraz
ewentualną dogrywką w razie remisu, wynoszącą 5 minut. Dopuszczalna ilość przewinień na jedną
drużynę w jednej kwarcie wynosi 4. Piąty i każdy kolejny faul jest karany rzutami
osobistymi. Limit fauli na jednego zawodnika, zgodnie z przepisami wynosi 4. Zawodnik, który
otrzyma przewinienie techniczne ma naliczony jeden faul. Drugie przewinienie techniczne
dyskwalifikuje zawodnika z dalszego udziału w meczu oraz eliminuje go z gry w następnym
spotkaniu. Drugie przewinienie techniczne w sezonie skutkuje również meczem pauzy. Piąty faul
oznacza również konieczność opuszczenia parkietu przez danego gracza. Jeżeli drużyna
zdekompletuje się w ten sposób, że na parkiecie przebywać będzie mniej niż czterech
zawodników, mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 0:20 dla drużyny przeciwnej.
Walkower zostaje również odgwizdany, jeśli drużyna nie stawi się na mecz zgodnie z
zamieszczonym terminarzem w czasie dłuższym niż 15 minut od wyznaczonej pierwotnej
godziny meczu. Terminy meczów wraz z godzinami zostają podane do publicznej wiadomości na
stronie internetowej rozgrywek oraz profilu FB co najmniej tydzień przed planowanymi
spotkaniami.

§11
Drugi faul niesportowy będzie traktowany bliźniaczo jak drugie przewinienie techniczne, czyli
jego konsekwencją również będzie dyskwalifikacja z danego spotkania.

§12
Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do meczu, wynosi 5. Jeżeli zespół nie będzie
dysponował taką ilością graczy, mecz zostaje oddany walkowerem. W protokole meczowym
można wpisać maksymalnie dwunastkę zgłoszoną do rozgrywek.

§13
W ŚALK obowiązuje przepis 24 sekund na rzut oraz 14 sekund przy ponowieniu akcji, zgodnie z
aktualnymi przepisami gry w koszykówkę.

§14
Każdy zespół może skorzystać z przerw na żądanie (trwających 60 sekund) trzykrotnie w czasie
meczu: raz w pierwszej i dwa w drugiej połowie meczu. W przypadku dogrywki każdej drużynie
przysługuje dodatkowy czas w postaci jednej przerwy na żądanie.

§15
Organizator zastrzega karę regulaminową w postaci 200 zł za wyjątkowo niesportowe
przewinienie zawodnika. W przypadku braku wpłaty za karę zawodnika, ten jest zawieszony i nie
może zagrać w kolejnym meczu, aż do momentu uregulowania wpłaty.

§16
Organizator zastrzega brak możliwości przekładania spotkań.

§17
Mecze Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki będą rozgrywane w Hali WidowiskowoSportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w weekendy, począwszy od października 2023 roku.
W nadzwyczajnych sytuacjach, organizator zastrzega możliwość gry w innej hali, nie dalej niż 10
km od Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

§18
Zespół, stawiając się na wyznaczony mecz ma do dyspozycji szatnię z prysznicami. Kierownik
zespołu pobiera klucze do szatni.

§19
Uczestnicy ŚALK zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej
w Świeciu. W przeciwnym wypadku mogą zostać przez organizatorów wyproszeni z obiektu.

§20
W przypadku wątpliwości, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Regulaminu.